Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Με την εμπιστοσύνη τους μας τιμούν μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους καθώς και δημόσιες υπηρεσίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλοί ιδιώτες που επιθυμούν να αντιμετωπίζονται αξιόπιστα οι ανάγκες τους.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εχεμύθεια και την διακριτικότητα απέναντι στους πελάτες μας, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα αλλά και τα επαγγελματικά συμφέροντα τους. Τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, και για το λόγο αυτό δεν δημοσιοποιούμε ποτέ το πελατολόγιό μας.