Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Εκτός από μεταφράσεις γενικού περιεχομένου το “Mετάφραση Express” αναλαμβάνει εξειδικευμένες μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες όπως:

 • Νομική – [αγωγές, αιτήσεις, βιβλία νομικού περιεχομένου, δικαστικές αποφάσεις, διπλωματικές εργασίες νομικής, ένορκες βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, νομοθεσίες, πληρεξούσια, πρακτικά, συμβάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταβιβάσεις, συμβόλαια, εξώδικα, ιδρυτικά έγγραφα, καταστατικά, πληρεξούσια κ.ά]
 • Ιατρική – [αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων, βιβλία ιατρικής, διπλωματικές εργασίες ιατρικής, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικές εκθέσεις, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πιστοποιητικά, πορίσματα τομογραφιών, ιατρικά άρθρα, ιστορικά ασθενών, φαρμακευτικά κείμενα. κ.ά.]
 • Τεχνικά κείμενα – [αρχιτεκτονικές μελέτες, οδηγίες χρήσεως, οδηγίες συναρμολογήσεως, τεχνικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές περιγραφές και σχέδια, εγχειρίδια ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων – μηχανών, ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών κ.ά]
 • Οικονομικά – [εκκαθαριστικά σημειώματα, επιχειρηματικά σχέδια και εκθέσεις, οικονομικές αναλύσεις, φορολογικές δηλώσεις, φοροτεχνικές εκθέσεις, φύλλα ισολογισμών, χρηματοοικονομικά κείμενα, λογιστικά κείμενα κ.ά]
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες – [εγχειρίδια, έντυπα περιγραφής προϊόντων, οδηγίες χειρισμού κ.ά.]
 • Λογοτεχνία – [βιογραφίες συγγραφέων, εργασίες, θεατρικά, ιστορικά μυθιστορήματα, ποίηση κ.ά.]
 • Τουρισμός – [ενημερωτικά έντυπα κατάλογοι ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικοί οδηγοί, τουριστικοί οδηγοί, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.]
 • Πιστοποιητικά – [άδειες οδήγησης, αναλυτικές βαθμολογίες, απολυτήρια λυκείου, βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης, πτυχία, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, πιστοποιητικά στρατολογίας κ.ά.]
 • Ακαδημαϊκά κείμενα – [διπλωματικές – πτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές εργασίες, πτυχία, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικά βοηθήματα κ.ά]
 • Συντάξεις
 • Εμπορικά κείμενα –[ εισαγωγές – εξαγωγές, τιμολόγια, εμπορικές συναλλαγές, παραγγελίες εξωτερικού, δελτία αποστολής, αλληλογραφία κ.α].
 • Κοινοτικά έγγραφα – [ προγράμματα χρηματοδοτούμενα – συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά]
 • Ιστοσελίδες – [λογισμικό και εφαρμογές διαδικτύου κ.ά]