Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Γρήγορη και άμεση παράδοση των μεταφραστικών έργων σε έντυπη μορφή σε 1 μέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Κύριο έργο του “Mετάφραση Express” είναι η παροχή ολοκληρωμένων και έγκυρων γλωσσικών υπηρεσιών στην αγγλική και την γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, μέσω ενός άρτια καταρτισμένου, έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου πτυχιούχων, επαγγελματιών μεταφραστών με πολυετή πείρα στο χώρο, οι οποίοι μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα, το μεταφραστικό μας κέντρο είναι σε θέση να παράσχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες μετάφρασης από και προς τα ελληνικά στα ακόλουθα γλωσσικά ζεύγη:

 • Αγγλικά
 • Αλβανικά
 • Αραβικά
 • Αρμένικα
 • Βουλγαρικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Γεωργιανά
 • Δανέζικα
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά
 • Κινεζικά
 • Κροατικά
 • Νορβηγικά
 • Ολλανδικά
 • Ουγγρικά
 • Ουκρανικά
 • Πολωνικά
 • Πορτογαλικά
 • Ρουμανικά
 • Ρωσικά
 • Σερβικά
 • Σλοβακικά
 • Σουηδικά
 • Τουρκικά
 • Τσέχικα
 • Φινλανδικά κτλ.

Επίσης, με το δίκτυο των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα τομέων εξειδίκευσης και όγκου εργασίας ακόμη και σε περιορισμένες, χρονικά, ημερομηνίες παράδοσης, όταν αυτό απαιτείται από το μεταφραστικό έργο και την επιθυμία των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το “Mετάφραση Express” , καλύπτουν πολλούς τομείς, με μοναδικό στόχο και γνώμονα την άμεση, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του.

Α) Μεταφράσεις

Εκτός από μεταφράσεις γενικού περιεχομένου το “Mετάφραση Express” αναλαμβάνει εξειδικευμένες μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες όπως:

 • Νομική – [αγωγές, αιτήσεις, βιβλία νομικού περιεχομένου, δικαστικές αποφάσεις, διπλωματικές εργασίες νομικής, ένορκες βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, νομοθεσίες, πληρεξούσια, πρακτικά, συμβάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταβιβάσεις, συμβόλαια, εξώδικα, ιδρυτικά έγγραφα, καταστατικά, πληρεξούσια κ.ά]
 • Ιατρική – [αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων, βιβλία ιατρικής, διπλωματικές εργασίες ιατρικής, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικές εκθέσεις, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πιστοποιητικά, πορίσματα τομογραφιών, ιατρικά άρθρα, ιστορικά ασθενών, φαρμακευτικά κείμενα. κ.ά.]
 • Τεχνικά κείμενα – [αρχιτεκτονικές μελέτες, οδηγίες χρήσεως, οδηγίες συναρμολογήσεως, τεχνικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές περιγραφές και σχέδια, εγχειρίδια ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων – μηχανών, ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών κ.ά]
 • Οικονομικά – [εκκαθαριστικά σημειώματα, επιχειρηματικά σχέδια και εκθέσεις, οικονομικές αναλύσεις, φορολογικές δηλώσεις, φοροτεχνικές εκθέσεις, φύλλα ισολογισμών, χρηματοοικονομικά κείμενα, λογιστικά κείμενα κ.ά]
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες – [εγχειρίδια, έντυπα περιγραφής προϊόντων, οδηγίες χειρισμού κ.ά.]
 • Λογοτεχνία – [βιογραφίες συγγραφέων, εργασίες, θεατρικά, ιστορικά μυθιστορήματα, ποίηση κ.ά.]
 • Τουρισμός – [ενημερωτικά έντυπα κατάλογοι ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικοί οδηγοί, τουριστικοί οδηγοί, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.]
 • Πιστοποιητικά – [άδειες οδήγησης, αναλυτικές βαθμολογίες, απολυτήρια λυκείου, βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης, πτυχία, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, πιστοποιητικά στρατολογίας κ.ά.]
 • Ακαδημαϊκά κείμενα – [διπλωματικές – πτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές εργασίες, πτυχία, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικά βοηθήματα κ.ά]
 • Συντάξεις
 • Εμπορικά κείμενα –[ εισαγωγές – εξαγωγές, τιμολόγια, εμπορικές συναλλαγές, παραγγελίες εξωτερικού, δελτία αποστολής, αλληλογραφία κ.α].
 • Κοινοτικά έγγραφα – [ προγράμματα χρηματοδοτούμενα – συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά]
 • Ιστοσελίδες – [λογισμικό και εφαρμογές διαδικτύου κ.ά]

Β) Διερμηνείες

Εκκρεμεί κάποια εμπορική ή επαγγελματική συνεργασία σας με κάποια εταιρεία ή ιδιώτη του εξωτερικού; Η λύση στο πρόβλημά σας είναι μία, “Mετάφραση Express” . To μεταφραστικό μας κέντρο αναλαμβάνει έγκαιρα, γρήγορα και άμεσα την διερμηνεία πολιτικών γάμων, εμπορικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών και λοιπών νομικών υποθέσεων και τέλος την διερμηνεία στο δικαστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω είδη διερμηνείας ανάλογα με την περίπτωση:

 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Παράλληλη

Γ) Επικυρώσεις

Το “Mετάφραση Express” έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τις μεταφράσεις που πραγματοποιεί για τους πελάτες του και να εγγυάται την αναγνώρισή τους ως αυθεντικά έγγραφα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι επικυρώσεις πραγματοποιούνται είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο του Κέντρου, τον κ. Μπέζα Θωμά, λόγω της ιδιότητάς του ως Επίσημος Μεταφραστής, είτε από τους συνεργαζόμενους με το “Mετάφραση Express” , επίλεκτους, γλωσσομαθείς δικηγόρους(σύμφωνα με το Π.Δ 169/02 και το Ν.Δ 3026/53).Εκτός από τη διεκπεραίωση επικυρώσεων, αναλαμβάνουμε και τη διαδικασία αίτησης και λήψης της «Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης» (APOSTILLE), η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

Δ) Διόρθωση και Επιμέλεια μεταφράσεων

Το Κέντρο μας αναλαμβάνει τόσο την διόρθωση όσο και την επιμέλεια ήδη μεταφρασμένων κειμένων, εστιάζοντας στον γραμματοσυντακτικό έλεγχο, τη σωστή μεταφορά του νοήματος από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως, την ακρίβεια της τεχνικής ορολογίας κάθε εξειδικευμένου κειμένου, καθώς και τη γενικότερη ομοιογένεια του μεταφράσματος.

Ε) Συγγραφή και Σύνταξη κειμένων στην ξένη γλώσσα

Επιθυμείτε να εργαστείστε σε κάποια χώρα του εξωτερικού και σας ζητάνε να συντάξετε ένα βιογραφικό στην γλώσσα της χώρας που θα μεταβείτε; Έχετε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό και σας ζητάνε να συντάξετε μια αίτηση για να σας δεχτούν; Η λύση είναι μία, “Mετάφραση Express” . Αναλαμβάνουμε άμεσα, γρήγορα και μεθοδικά τη σύνταξη και τη συγγραφή οποιουδήποτε κειμένου σε οποιαδήποτε γλώσσα για να ικανοποιήσουμε τις πιο υψηλές σας απαιτήσεις.

Το “Mετάφραση Express” από την ίδρυση του έως και σήμερα διατηρεί αρχείο όλων των μεταφραστικών εργασιών που έχει αναλάβει, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Ζ) Δακτυλογραφήσεις

Αναλαμβάνουμε γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά την δακτυλογράφηση των χειρόγραφων κειμένων σας, ξενόγλωσσων και ελληνικών, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Στ) Εμείς αναπόσπαστο κομμάτι της δικής σας επιχείρησης

Είστε επιχειρηματίας και συνεργάζεστε μόνιμα με άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες του εξωτερικού; Είστε επιχειρηματίας και θέλετε να προσελκύσετε πελάτες ξένων αγορών; Η λύση είναι το “Mετάφραση Express” ,φυσικά. Λειτουργούμε ως ξεχωριστό και μεμονωμένο μεταφραστικό τμήμα μέσα στην ίδια σας την επιχείρηση απαλλάσσοντάς σας από περιττό κόπο, χάσιμο χρόνου και πρόσθετα έξοδα και δείτε το πελατολόγιό σας να «εκτοξεύεται» στα ύψη, καθιστώντας σας επιτυχημένους στην ευρύτερη αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια ή και περισσότερες εκ των ανωτέρω υπηρεσίες.