Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Το “Mετάφραση Express” ιδρύθηκε στην πόλη της Ηγουμενίτσας στις αρχές του έτους 2012, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών του, τόσο στην περιοχή της Θεσπρωτίας, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κύριο έργο του είναι η παροχή επίσημων και έγκυρων υπηρεσιών μετάφρασης υψηλής ποιότητας, υπηρεσιών διερμηνείας, επικύρωσης, διόρθωσης και επιμέλειας ήδη μεταφρασμένων κειμένων, υπηρεσιών συγγραφής και σύνταξης κειμένων στην ξένη γλώσσα, υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποθέσεων καθώς και υπηρεσιών δακτυλογράφησης.

Υπεύθυνος του “Mετάφραση Express” είναι ο Μπέζας Θωμάς, Επίσημος Μεταφραστής, Πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.) η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (F.I.T). Οι σπουδές του περιλαμβάνουν επίσης φοίτηση σε πανεπιστήμια της Αγγλίας (University of Oxford) και της Γερμανίας (Universität Saarbrücken). Ως εκ τούτου οι μεταφράσεις μας είναι επίσημες, επικυρωμένες και φέρουν την αναγνωρισμένη από το Κράτος και τις Αρχές Μεταφραστική Σφραγίδα και γίνονται δεκτές τόσο από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Σημεία υπεροχής μας:
  • Ποιότητα στις υπηρεσίες: Το “Mετάφραση Express” εφαρμόζει διεθνή μεταφραστικά πρότυπα ποιότητας και αυστηρά κριτήρια στην οργάνωση του μεταφραστικού έργου.
  • Τήρηση των προθεσμιών: Θα σας παραδώσουμε στην υποσχόμενη ώρα και μέρα τη μετάφραση, ακέραια χωρίς παραλείψεις και αμφισημίες, χωρίς αδιασάφητα σημεία. Δεν επαναδιαπραγματευόμαστε την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου.
  • Άμεση και φιλική ανταπόκριση: Το “Mετάφραση Express”, σας υποβάλει άμεσα τις οικονομικές προσφορές που ζητάτε, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προτείνει λύσεις και θέτει στην υπηρεσία σας την πλούσια μεταφραστική και επαγγελματική τεχνογνωσία του.
  • Ευελιξία: Το “Mετάφραση Express” μπορεί να προσαρμόσει το ύφος των μεταφράσεών του ύστερα από αίτημά σας, εφόσον αυτό δεν βλάπτει την πιστότητα και την ποιότητα της μετάφρασης.
  • Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας: Το “Mετάφραση Express” παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης με βάση τους κανόνες της μεταφραστικής τέχνης, τη δεοντολογία και την ηθική που διέπει το αντικείμενο. Κατά συνέπεια, αρνείται να μεταφράσει ασαφή κείμενα, ατελή, ή προβληματικά.
  • Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου: Το “Mετάφραση Express” αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση του κατά τη διάρκεια της μετάφρασης είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί ως εμπιστευτικές και να μην τις εκθέτει ενώπιον τρίτων.

Από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας θα διαπιστώσετε ότι οι δουλειές που αναλαμβάνουμε θέλουμε να είναι άριστης ποιότητας… δηλ. Express