Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Το Κέντρο μας αναλαμβάνει τόσο την διόρθωση όσο και την επιμέλεια ήδη μεταφρασμένων κειμένων, εστιάζοντας στον γραμματοσυντακτικό έλεγχο, τη σωστή μεταφορά του νοήματος από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως, την ακρίβεια της τεχνικής ορολογίας κάθε εξειδικευμένου κειμένου, καθώς και τη γενικότερη ομοιογένεια του μεταφράσματος.