Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Εκκρεμεί κάποια εμπορική ή επαγγελματική συνεργασία σας με κάποια εταιρεία ή ιδιώτη του εξωτερικού; Η λύση στο πρόβλημά σας είναι μία, “Mετάφραση Express”. To μεταφραστικό μας κέντρο αναλαμβάνει έγκαιρα, γρήγορα και άμεσα την διερμηνεία πολιτικών γάμων, εμπορικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών και λοιπών νομικών υποθέσεων και τέλος την διερμηνεία στο δικαστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω είδη διερμηνείας ανάλογα με την περίπτωση:

  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Παράλληλη